Snerydning på Vesterbro

Skal dine arealer være frie for sne?