Snerydning på Frederiksberg

Er din snerydningskontrakt på plads?