Snerydning i Taastrup

Skal dine arealer være snefrie?